2020-01-29

Externa nyheter

Ny teknik ska göra det enklare att använda vindkraft

Nu har blockchainbaserad, tysk teknik för att balansera efterfrågan och tillgång på vindkraftsel testats i fält. Försöken pekar på att det kan bli möjligt att ersätta nya kraftledningar med effektivare, regional elhandel.

 Läs artikeln från Miljö&Utveckling.