2012-08-29

Externa nyheter

Ny teknik ska minska störningar

Vindkraftstillverkaren Vestas system för radarstyrd hinderbelysning på vindkraftverk, OCAS, sätts nu för första gången i operativ drift i Sverige. Baserat på resultatet av utförd testflygning har Transportstyrelsen gjort bedömningen att systemet inte medför någon ökad risk för flygsäkerheten. Godkännandet är ett genombrott för Vestas aktiva arbete med att minska eventuell ljuspåverkan från vindkraftverk för närboende.

Läs hela