2015-05-08

Externa nyheter

Ny teknik ska rädda fåglarna

Då och då får vindkraftsprojekt i Sverige avslag för att de hotar det lokala fågellivet. Nu testas ett nytt system, som kan skydda fåglarna, på ett verk i Skaraborg. Systemet kallas DTBird och är utvecklat i Spanien. Det innebär att fåglar som kommer för nära vindkraftverket varnas med hjälp av en ljudsignal som upprepas. Fåglarna upptäcks genom ett kamerasystem kopplat till en dator, som också kan slå av rotorn för att undvika kollisioner.

Läs hela