2015-04-14

Externa nyheter

Ny turbin från Senvion

Senvion har producerat en ny turbin för deras plattform om tre megawatt. Den nya vindkraftturbinen ska förbättra uppkopplingen till nätet.

Läs hela