2015-02-16

Externa nyheter

Ny typ av elmätare öppnar för småskalig solenergi och vindkraft

Nästa generations elmätare hos Öresundskraft ska också mäta utgående el. Allt fler producerar nämligen egen el och får ett överskott. Med start 2017 byter Öresundskraft ut samtliga elmätare inom sitt nät. En operation som ska pågå i fem år och kosta 50 miljoner kronor årligen.

Läs hela