2021-04-12

Externa nyheter

Ny utbildning bidrar till att nå de nya vindkraftsmålen

Nu öppnar anmälan till yrkeshögskoleutbildningen Internationell vindkraftstekniker i Borlänge. Det sker samtidigt som regeringens förslag om att underlätta utbyggnaden av havsbaserad vindkraftverk.

Läs annonsen i Nordiska projekt.