2018-04-09

Externa nyheter

Ny utbildning för havsbaserad vindkraft

Det har byggts många fartyg genom åren i Karlskrona. Närheten till varvet, marinen och flertalet företag med marin inriktning är en del av förklaringen till att det helt nya civilingenjörsprogrammet startar just i Karlskrona.

Men det är inte traditionell skeppsbyggnation som de nya studenterna ska ägna sig åt i första hand. Efter utbildningen ska de exempelvis kunna jobba som experter och projektledare med ny teknik för fartyg och robotar eller havsbaserad våg- och vindkraft.

 

Läs mer här