2016-02-09

Externa nyheter

Ny utlysning för strategiska innovationsprogram öppnar i mars

Under 2016 kommer Vinnova, Energimyndigheten och Formas att öppna en ny utlysning om stöd för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet.

Läs hela