2014-02-20

Externa nyheter

Ny utredning tittar på alternativ baskraft

Kärnkraften har de senaste åren stått för ca 40 procent av den svenska elförsörjningen. Nu förbereds avvecklingsfasen. Vilka alternativ till ny baskraft finns. En ny utredning har tillsatts.

Läs hela