2012-05-29

Externa nyheter

Ny vägledning för vindkraft i FSC-certifierad skog

Internationella FSC® har efter remissförfarande lämnat sitt ställningstagande angående villkoren för etablering av vindkraft på FSC-certifierad skogsmark. Hur detta nu ska tolkas blir föremål för dialog mellan Internationella FSC och Svenska FSC. Sveaskog kommer att delta i dialogen.

Läs hela