2015-02-05

Externa nyheter

Ny vägledning ska underlätta bedömning av vindkraftsärenden

Kommunernas process för att bedöma vindkraftärenden kan bli både snabbare och mer förutsägbar genom en mer enhetlig hantering av det kommunala vetot. Den slutsatsen drar arbetsgruppen bakom en ny vägledning om miljöbalkens regler om kommunal tillstyrkan.

Läs hela