2013-02-08

Externa nyheter

Ny version av Vindbrukskollen – även utbildning

Vindbrukskollen är en kartbaserad webbtjänst om etablering av vindkraftverk i Sverige. Webbtjänsten kan användas för att söka information om vindkraftverk och omgivningarna runt om. Vindbrukskollen kan även användas som hjälpmedel inför en projektering och för att upprätta och lämna in ansökningshandlingar till rätt myndighet.

Läs hela