2010-08-06

Externa nyheter

Ny vindkraft ger nya jobb

Som alliansens gröna röst är det glädjande att se kurvorna som visar att det aldrig har byggts så mycket vindkraft i vårt avlånga land som nu. Vårt aktiva arbete för att få in mer förnybar energi i elproduktionen, och därmed minska beroendet av kärnkraft och vattenkraft, har gett resultat.

Läs hela