2013-04-04

Externa nyheter

Ny vindkraft på gång i Sorsele

Vattenfall vill gå vidare med två projekt i Sorsele kommun och undersöka möjligheterna att etablera vindkraft på Abmoberget och Sandberget. Projekt Abmoberget ligger intill byn Kvarnbränna och projekt Sandberget ligger sydost om Blattnicksele, intill sjön Sandsjön.

Läs hela