2010-06-29

Externa nyheter

Ny vindkraftsamordnare för region norr

Regeringen beslutade den 15 juni om förordnande av Stefan Lundmark som ny vindkraftsamordnare för region norr. Stefan Lundmark efterträder Ewa Hedkvist Petersen som avslutade sitt uppdrag den 1 mars 2010.

Stefan Lundmark är projektledare för Vindkraftcentrum i Barentsregionen sedan 2009. Tidigare har Stefan Lundmark bland annat varit EU-samordnare vid näringslivskontoret Piteå Kommun. Lundmark har ett brett nätverk i relevanta delar av det lokala och regionala näringslivet, samhälle och universitet samt kunskap om EU:s organisation och funktion.

Vindkraftsamordnaren för region norr ansvarar för Västerbottens län och Norrbottens län. Stefan Lundmark är bosatt i Piteå.

Fler vindkraftsamordnare