2012-01-24

Externa nyheter

Ny webbportal skapar fler affärer för vindkraftbranschens företag

Sitter just du på ett företag som jobbar inom vindkraft, eller vill in i branschen? Gå in på http://www.windindustry.se/ och anmäl dig till registret, eller leta efter nya samarbetspartners. Det är kostnadsfritt att vara registrerad i SWID.

Läs hela