2015-09-17

Externa nyheter

Nya antaganden om reaktorernas drifttid förändrar energiprognoser

Att göra prognoser för Sveriges energisystem är knivigt. Anna Andersson ansvarade för Energimyndighetens senaste framtidsscenario för 2030, hon vet hur många externa faktorer som påverkar. Några av slutsatserna från det senaste scenarioarbetet som presenterades förra året kommer garanterat att se annorlunda ut nästa gång.
– Vilka reaktorer som kommer att stänga när, är en faktor som får stor påverkan, säger hon.

Läs hela