2015-05-22

Externa nyheter

Nya bullerregler sätter boendes hälsa åt sidan

Regeringens lagförslag om nya bullerregler för bostäder är tandlöst och ger en falsk trygghet. Bullerfrågan kommer fortfarande vara omöjlig att överblicka, och skapar därmed osäkerhet för byggbolag, kommuner och industrier samtidigt som boendes hälsa sätts åt sidan. Reglerna som de nu föreslås är mer vilseledande än något annat.

Läs hela