2014-12-09

Externa nyheter

Nya Energiforsk bäddar för helhetssyn och analys

Bakom nya Energiforsk står Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedegas, medan Skogsindustrierna och Svensk Vindenergi har option på ägarskap.

Läs hela