2013-03-08

Externa nyheter

Nya Förnyelsepriset gynnar Region Gotland

För första gången delades idag torsdag Förnyelsepriset ut inom Region Gotland. Vinnare blev yrkeshögskoleutbildningen för vindkraft, en utbildning som snart kan komma att läggas ner.

Läs hela