2018-06-13

Externa nyheter

Nya fundament testas för vindkraft i havet

Vindkraftverken blir högre och högre. Men utveckling sker även på andra sätt. De två svenska företagen Vattenfall och Marcon har tagit fram nya fundament för havsbaserad vindkraft.

Läs mer här.