2021-02-03

Externa nyheter

Nya gruvor behövs för att rädda klimatet

Vi är redan många som är övertygade om att nya gruvor behövs för att få fram råvaror till elektrifiering för att ersätta beroendet av fossila energikällor. Nu får vi stöd från oväntat håll, skriver Lennart Håkansson i dagens krönika.

Läs hela artikeln på Affärer i Norr