2008-03-04

Externa nyheter

Nya kartor för vindkraftens utbyggnad!

Nya kartor för vindkraftens utbyggnad!

Kartorna har fått ny utformning.
Tillståndsgivna vindkraftprojekt > 20 MW i Sverige feb 2009.
Vindkraftsprojekt under byggnad och i drift > 20 MW i Sverige feb 2009.