2011-08-17

Externa nyheter

Nya kraftstationen på känslig mark

Region Gotland kräver att Svenska Kraftnät vidtar särskilda skyddsåtgärder när kraftstationen för den nya fastlandskabeln byggs. Den föreslagna platsen vid Forse i Västerhejde ligger inom ett vattenskyddsområde.

Läs hela