2012-05-21

Externa nyheter

Nya lagar krävs för att fördela havets resurser

Det finns en växande insikt om att Europa är beroende av havet och att havet därför måste förvaltas långsiktigt. I dag konkurrerar verksamheter om utrymme i den marina miljön utan hänsyn till helheten. Därför förbereds nu en lagstiftning om planering av havets resurser, skriver bland andra infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M).

Läs hela