2019-01-28

Externa nyheter

Nya miljöministern: Logiskt att flytta energifrågorna

I veckan utsåg Stefan Löfven Isabella Lövin (MP) till ny miljöminister och chef för miljödepartementet. Energiministern flyttar däremot till det nyskapade infrastrukturdepartementet.

Karolina Skog (MP) fick i veckan lämna posten som miljöminister. Istället får Isabella Lövin (MP) ministeransvar för både miljö- och klimatfrågor som chef för miljödepartementet. Arbetet med att skapa det nya miljödepartementet är i full gång och Isabella Lövin (MP) säger att hon ser positivt på att rollerna som klimatminister och miljöminister nu kombineras.

– Frågorna är på många sätt intimt kopplade till varandra. Att vi agerar för att förhindra klimatförändringarna är till exempel en förutsättning för att kunna värna den biologiska mångfalden. Samtidigt var det också väldigt värdefullt att i min tidigare roll som minister för internationellt utvecklingsarbete kunna lyfta in viktiga klimat- och hållbarhetsdimensioner, säger Isabella Lövin till Aktuell Hållbarhet.

Isabella Lövin tycker också att det är logiskt att flytta över energifrågorna till det nyskapade infrastrukturdepartementet.
– Både infrastruktur- och energifrågorna är centrala för att vi ska kunna möta klimatutmaningen. Vi behöver kraftigt minska våra transporters klimatpåverkan och ställa om till ett 100 procent förnybart energisystem. Jag tror också att det ger stora möjligheter när vi ska elektrifiera transportsektorn. Regeringen fattar sina beslut gemensamt och jag ser fram emot att arbeta med min nya energiministerkollega Anders Ygeman.

Som statssekreterare på det nya miljödepartementet har Isabella Lövin utsett Eva Svedling och Gunvor Ericson. Eva Svedling följer med Isabella Lövin från utrikesdepartementet och Gunvor Ericson har tidigare varit statssekreterare på miljö- och energidepartementet under miljöminister Åsa Romson perioden 2015-2016. Senast kommer Gunvor Ericson från en roll som statssekreterare vid statsrådsberedningens samordningskansli.

Läs hela artikeln i Aktuell hållbarhet.