2014-10-10

Externa nyheter

Nya regeringens miljö- och energipolitik

Miljöpolitiken fick stort utrymme när statsminister Stefan Löfven tillkännagav regeringsförklaringen den 3 oktober 2014. I regeringsförklaringen betonas miljö- och klimatfrågornas allvar samt vikten av internationella samarbeten och överenskommelser.

Läs hela