2011-10-04

Externa nyheter

Nya regler för ursprungsmärkning av el

En elhandlare som säljer specifika elavtal, till exempel vind- eller vattenkraftsavtal, ska kunna redovisa varifrån elen kommer genom så kallade ursprungsgarantier. Det föreslår Energimarknadsinspektionen (EI) i en rapport som överlämnats till regeringen.

Läs hela