2013-12-19

Externa nyheter

Nya riksintresseområden för vindbruk är beslutade

I Energimyndighetens nya beslut om uppdaterade riksintresseområden för vindbruk, finns enhetliga kriterier och utpekandet tar större hänsyn till känsliga natur- och kulturvärden. Utformningen av dessa områden har tagits fram i en bred dialog med myndigheter, länsstyrelser, kommuner, föreningar och privatpersoner.

Läs hela