2017-06-19

Externa nyheter

Nya SCA krattar manegen för mer vindkraft

Vindkraftutbyggnaden ska fortsätta. Nya SCA inbjuder investerare att fortsätta utbyggnaden av vindkraft på SCA-mark i Västernorrland och Jämtland.

Läs mer här.