2011-08-23

Externa nyheter

Nya supermikroskopet tar vara på värmen

Den planerade forskningsanläggningen ESS utanför Lund ska ta till vara minst 60 procent av spillvärmen från de energikrävande maskinerna. Mycket av värmeväxlingen kommer att ske direkt, utan värmepumpar, vilket minskar elanvändningen.

Läs hela