2018-11-07

Externa nyheter

Nya tyska ledare – ny energipolitik?

Angela Merkel, som nyligen gav upp sin post som CDU:s partiordförande kallades för ”klimatkansler” på grund av hennes långvariga internationella engagemang för utsläppsminskningar.

Flera nya CDU- kandidater har vid skrivande stund meddelat intresse för att ta över ordförandeposten i partiet. Den som blir vald kan en dag också bli Tyskland nästa förbundskansler och kan staka ut riktlinjerna för framtidens energipolitik.

Det var Angela Merkel som efter katastrofen i Fukushima mer eller mindre spontant beslutade att tidigarelägga stängningen av Tysklands kärnkraftverk. Men hur ligger det till med Energiewende idag?

– Utfasningen av kärnkraften och utbyggnaden av framför allt vindkraften går på det stora hela enligt plan. I andra delar av det tyska omställningsarbetet är det lite motigare, säger Anne Geitmann, senior projektledare på Tysk-Svenska Handelskammaren, som arbetar som konsult för etableringsfrågor åt svenska och tyska företag.

– Energiförbrukningen sjunker inte och koldioxidutsläppen rent av ökar, inte minst på grund av att en stor andel av elen produceras med brunkol. För att inte tala om transport- och värmesektorn där det fortfarande finns stor besparingspotential, konstaterar Anne Geitmann.

Läs artikeln här.