2018-05-17

Externa nyheter

Nya vindbasen: 100 procent förnybar el är målet

Organisationen Svensk Vindenergi har valt Linda Burenius Magnusson, sedan många år head of public affairs på Ox2, till ny ordförande.

Linda Burenius Magnusson ersätter Matilda Afzelius som varit ordförande för Svensk Vindenergi sedan 2016.

Läs mer här