2011-05-30

Externa nyheter

Nya vindkraftskartor!

Nu har Svensk Vindenergi sammanställt nya kartor för vindkraftsprojekt över 10 MW  under byggnation och i drift, och vindkraftsprojekt över 10 MW som har alla tillstånd klara.