2013-05-17

Externa nyheter

Nyhetsbrev från Vindforsk

Nyhetsbrev från Vindforsk – Forskning som kommer till nytta

Utbyggnaden av vindkraft i Sverige har varit framgångsrik. Mycket tack vare den kunskap och kompetens som mångårig vindkraftsforskning bidragit med. Forskningen inom Vindforskär ett av dessa bidrag.

Läs hela