2014-08-05

Externa nyheter

Nystart av kritiserad vindkraftspark

Det är Eolus Vind och fonden Sustainable som är de nya storägarna till det som finns kvar av Triventus. På Eolus Vind tror man på en fortsättning av projektet Dalåsen, med 60 vindkraftverk.

Läs hela