2020-08-26

Externa nyheter

Nystarten kräver massiv grön industripolitik

Sverige har en lång tradition av grön industripolitik, men nästintill samtliga politiska verktyg och investeringsmekanismer är i dag småskaliga. När skalan på de industriella satsningarna i Sverige ökar bör politiken följa efter, skriver Northvolts vd Peter Carlsson.

Läs debattartikeln från Di.