2012-12-13

Externa nyheter

Nytänkande sänker kommunernas klimatpåverkan

I Dagens Samhälle skriver Anna Myrhed, ordförande (C) miljö- och klimatberedningen, Sollentuna kommun, med flera.

Sollentuna har tillsammans med forskare på FOI tagit fram en bild av hur kommunen påverkar klimatet. Undersökningen visar att vi behöver tänka nytt för att minska kommunernas bidrag till den globala uppvärmningen.

Läs hela