2020-06-22

Externa nyheter

Nytt danskt klimatavtal ska reducera utsläpp med 70 procent

Efter nattliga förhandlingar kunde en bred politisk majoritet i danska folketinget tidigt i morse presentera ett nytt klimatavtal. Avtalet ska ses som ett steg på vägen att infria målet om att reducera koldioxidutsläppen i Danmark med 70 procent (…).

Ett avtal som bland annat innehåller skrivelser om etableringen av två energiöar, varav en konstgjord,  för vindkraft, utfasning av fossila bränslen för uppvärmning, utbyggnad av solcells- och vindkraftsanläggningar samt satsningar på grön forskning.

Läs artikeln och hör inslaget från Sveriges Radio.