2018-02-04

Externa nyheter

Nytt EU-beslut förändrar svensk klimatpolitik i grunden

Aldrig förr har ett så viktigt klimatbeslut fått en så liten uppmärksamhet, skriver IVL Svenska Miljöinstitutet och Fossilfritt Sverige i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Utsläppshandeln förändras i grunden när det införs en mekanism som automatiskt annullerar utsläppsrätter. Totalt 24 procent av överskottet läggs varje år i en bank för utsläppsrätter, kallad marknadsstabiliseringsreserven. Denna reserv får maximalt innehålla så många utsläppsrätter som auktionerades ut året innan. Resten annulleras.

Uppskattningar från analysinstitutet ICIS visar att mer än 2 miljarder ton utsläppsrätter kommer att annulleras år 2023. Och eftersom man tar bort en stor del av överskottet kommer priset för att släppa ut ett ton koldioxid att öka från dagens 8 euro till över 30 euro år 2023, enligt ICIS.

Läs mer här