2013-09-25

Externa nyheter

Nytt förslag på riksintresseområden för vindkraft på remiss

I det nya förslaget för riksintressen för vindbruk, som Energimyndigheten nu skickar ut på en andra remissomgång, har Natura 2000-områden samt natur- och kulturreservat uteslutits. Dessutom har större hänsyn tagits till de gamla riksintresseområdena från 2008.

Läs hela