2012-05-24

Externa nyheter

Nytt försök att satsa på vindkraft

Landstinget undersöker återigen om det är möjligt att investera i en egen vindkraftanläggning. Detta för att kunna investera i egen miljövänlig energiproduktion. För tre år sedan utreddes frågan men dåvarande landstingsstyrelsen beslutade då att inte satsa på vindkraft utan istället satsa på att minska energianvändningen.

Läs hela