2017-06-22

Externa nyheter

Nytt mål för produktionen av förnybar el

Riksdagen har den 20 juni 2017 sagt ja till ett nytt mål för produktionen av förnybar el. Produktionen ska öka med ytterligare 18 terawattimmar till 2030 och elcertifikatsystemet förlängs till 2045.

Läs mer här.