2011-11-25

Externa nyheter

Nytt miljardprojekt för Vattenfall i Nordsjön

Vattenfall planerar att bygga ännu en havsbaserad vindkraftspark utanför ön Sylt i Nordsjön. Det kan ge el till minst en halv miljon tyska hushåll. Projektet är till en början på upp till 576 MW men kan utvidgas ytterligare. Byggstart planeras till 2014.