2017-11-07

Externa nyheter

Nytt miljonprojekt för stabilare vindkraft

Ett nytt projekt med stöd av Danmarks Innovationsfond ska bygga vindkraftverk med inbyggda batterier vilka kan lagra energi i själva vindkraftverket. Poängen är att ge mindre variation i energiproduktionen.
KK Wind Solutions samarbetar med Vestas, Powercon och Ålborg universitet i projektet, som ska förbättra de ekonomiska förutsättningarna för vindenergi.

Läs mer här