2008-03-04

Externa nyheter

NYTT PLANERINGSMÅL FÖR VINDKRAFT

NYTT PLANERINGSMÅL FÖR VINDKRAFT

Svensk Vindenergi välkomnar nytt planeringsmål för vindkraft på 30 TWh till 2020.
Läs hela Svensk Vindenergis Pressmeddelande.
Läs hela Energimyndighetens rapport här >>