2015-05-26

Externa nyheter

Nytt regionalt nätverk för energifrågor

Västerbottens regionala energiaktörer mobiliserar sig i ett gemensamt nätverk för att skjuta fram Västerbottens position inom energiområdet. Nätverket samlar aktörer i Västerbotten som har ett uppdrag att verka för en hållbar energiförsörjning på regional nivå. Syftet med nätverket är att ta fram relevanta underlag och analyser på regionala utmaningar och möjligheter, skapa överblick av projekt kopplade till energiområdet, ta gemensamma initiativ och lära av varandra.

Läs hela