2011-04-14

Externa nyheter

Nytt rekordår för vindkraft och det svenska elcertifikatsystemet

Pressmeddelande från Energimyndigheten:
En halv miljon svenska villor får el från ny förnybar elproduktion – 18 TWh förnybar el och 350 nya produktionsanläggningar. År 2010 blev ännu ett rekordår för elcertifikatsystemet och den förnybara elproduktionen i Sverige.

Läs hela