2016-02-17

Externa nyheter

Nytt samarbete inom vindkraft för Semcon i Tyskland

DONG Energy är världsledande inom området Offshore Vindkraft och har målet att fyrdubbla kapaciteten från 2012 till 2020, vilket skulle medföra grön energi till totalt 16 miljoner européer. Samarbetet mellan DONG Energy och Semcon har fokus på att stötta byggnation, idriftagning och drift av vindkraftsparker till havs i Tyskland.

Läs hela