2013-02-08

Externa nyheter

Nytt sätt att förutsäga is på vindkraftverk

 I takt med att vindkraft som energikälla byggs ut ökar behovet att bättre kunna förutsäga när nedisning av kraftverken hindrar elproduktion. Ett forskningsprojekt på SMHI har utvecklat nya metoder att beräkna nedisning på vindkraftverk.

Läs hela